บริการด้านกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนดปิดทำการในวันหยุดราชการ ปี 2562 ดังนี้

เดือนวันที่วันวันหยุด
มกราคม1อังคารวันขึ้นปีใหม่
กุมภาพันธ์19อังคารวันมาฆบูชา
มีนาคม
เมษายน8จันทร์วันหยุดชดเชยวันจักรี
 15จันทร์วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
 18พฤหัสMaundy Thursday
 19ศุกร์Good Friday
พฤษภาคม1พุธวันแรงงาน
 6จันทร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 17ศุกร์วันชาตินอร์เวย์
 20จันทร์วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
มิถุนายน3จันทร์วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา                                  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 10จันทร์Whit Monday
กรกฎาคม29จันทร์วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
สิงหาคม12จันทร์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                    พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กันยายน
ตุลาคม14จันทร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 23พุธวันปิยมหาราช
พฤศจิกายน
ธันวาคม5พฤหัสวันชาติไทย
 25พุธวันคริสมาสต์
 26พฤหัสBoxing Day
 31อังคารวันสิ้นปี

บริการด้านกงสุล