ประกาศด่วน!! การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย

1. ชาวไทยและชาวต่างชาติ (รวมผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว) ที่ได้รับอนุมัติ COE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ COE ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และมีกำหนดการเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาในการกักตัวยังคงเป็น 7/10/14 วัน ตามที่ระบุใน COE ของท่าน

3. สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ COE ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และมีกำหนดการเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ระบบจะปรับระยะเวลาการกักตัวของท่านเป็นไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ท่านจะต้องพิมพ์ใบ COE ใหม่จาก coethailand.mfa.go.th โดยใช้เลขรหัส 6 ตัวของท่าน เข้าระบบ เพื่อดาวน์โหลด COE ใหม่ โดยสามารถพิมพ์จากระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ ขอความกรุณาท่านติดต่อโรงแรม ASQ /ALQ เพื่อขยายระยะเวลาการกักตัว หากท่านไม่มี COE ใบใหม่ และใบยืนยันการกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศไทย

MAIN MENU

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.