บริการด้านกงสุล

Menu

การขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ร้องต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และรูปใบหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ consular@thaiembassy.no

 

ภาพจาก bangkok.go.th


เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

1. กรณีบัตรหมดอายุ (สามารถทำบัตรได้ก่อนวันหมดอายุไม่เกิน 60 วัน) ไม่มีค่าธรรมเนียม

  • บัตรใบเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด นำมาด้วยในวันทำบัตรใหม่

2. กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย ค่าธรรมเนียม 25 โครนนอร์เวย์ ชำระด้วยเงินสด โดยขอให้ท่านเตรียมเงินมาให้พอดี

  • เอกสารประจำตัวที่มีภาพถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยราชการไทย เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจากเขต หรืออำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ

– ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน และไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

– กรณียังถือบัตรรุ่นเก่า ขาว-ดำ (ก่อนปี พ.ศ. 2531) ต้องยื่นหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย

*ไม่ต้องจองเวลา สามารถเดิน Walk-In เข้ามาได้ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 12:00

(ยกเว้นวันหยุดราชการของทางประเทศไทย และประเทศนอร์เวย์ หรือสามารถเช็คได้ที่ปฎิทินของเว็บสถานทูตฯ)

บริการด้านกงสุล

Menu