ทางสถานเอกอักราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ยินดีรับคับติชม เราจะพยายามพัฒนา การบริการของเราให้ดีที่สุด คำติชมของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติ