สมาคมชมรมไทยในนอร์เวย์

 Den Thailandske Buddhistforening (สมาคมชาวพุทธไทย)
Add: Trondheimsvegen 582, 2016 Frogner
Postal address: Postboks 73, 2017 Frogner
Tel.: +47 63 82 01 30
Fax.: +47 63 82 01 31
E-mail: post@watthainorway.nowatthainorway@hotmail.com
www.watthainorway.no

Thai-Tromsø Forening (สมาคมไทย-ทรุ่มเซ่อ)
Add: Pb. 816
9259 Tromsø
http://facebook.com/vtromso

Thai Buddhistforeningen Trondheim (สมาคมไทยพุทธศาสนิกชน ทรอนแฮม)
Add: Søbstadveien 60
7088 HEIMDAL
E-mail: leder@t-b-t.no
www.t-b-t.no

Østfold Thaidans Forening ( ชมรมคนรักนาฏศิลป์และวัฒนธรรมไทย )
Add: Sikatunet 1F
1738 Borgenhaugen
Tel: +47 918 26 378
E-mail : mymy__1987@hotmail.com

Den Thailandske Forening i Rogaland (สมาคมไทยในโรกาลานด์)
Add: Postboks 3138, Hillevåg
4095 Stavanger

Thai/Norsk Språk- og Kulturforening (สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์)
Thailand Non-Formal and Informal Education Learning Centre, Østfold, Norway (ศูนย์การเรียนศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์)
Add: Postboks 775
1509 Krapfoss
E-mail: chamol88@gmail.com  tassanachan@gmail.com
www.tnsk.no

Thai Forening Sunnmøre (สมาคมชาวไทย ซุนโมเร่อ)
Add: Postboks 11 Sentrum
6001 Ålesund

Wat Bodhi-Dhamm Buddhistforening i Norge (สมาคมวัดโพธิธรรม ประเทศนอร์เวย์)
Add: 6392 Vikebukt
Tel.: 71 70 10 58

Den Thailandske Kvinneforening (สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์)
Add: Slettaveien 6
3400  Lier
Tel. 477 69 945 / 99212724
E-mail: thaikvinneforening@hotmail.no
http://thaiwomenassociation.no

Thaiforening i Egersund og Omegn (สมาคมไทยในเอเกอร์ซุนและโอเมง)
Add: Hasselveien 12
4370 Egersund

Thaiforening Haugaland (สมาคมไทยเฮ้ากาแลนด์)
Add: Fjellmyr Terresse 16 , 5532 Haugesund
Tel.: 97769928 / 98806741
E-mail: thaiforeninghaugaland@gmail.com

Wat Santinivas Norway
วัดสันตินิวาสนอร์เวย์ (สมาคมประกาศพุทธธรรม)
Add: Ryggeveien 437
1580 Rygge
Tel.: 69 26 78 36
E-mail: watmoss2010@yahoo.com

Wat Phrabuddhapassamakeeprachavararam (วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม)
Buddhist-samfunnet i Rogaland (พุทธสมาคมในโรกาแลนด์)
Add: Tanangerv 349
4056 Tananger
Tel.: 905 99 907 / 967 39 938
E-mail: buddhismth@hotmail.com
www.buddhismth.com

Thai Forening Hordaland (สมาคมคนไทยใน Hordaland)
Add: Vallahøgda 17
5227 Nesttun
www.tfhnorway.com / www.tfh-norway.com

Thai-Folk Klubben
Add: PB 721
9171 Longyearbyen

Thai gruppe (Thai community in Svalbard / ชมรมคนไทยในสวาลบาร์ด)
Add: Postboks 220
9171 Longyearbyen
Tel. 48298751
E-mail: buersri@hotmail.com