ขอบคุณคะ / Thank you.

การจองของคุณเสร็จเรียบร้อยคะ โปรดเช็คอีเมลล์ของท่าน / Your appointment has been received please checked your email.

ติดต่อ / Contact: consular@thaiembassy.no

Sign Up

Already have an account? Sign In.

First Name *
Last Name *
Email *
Phone *
Message
People coming together:

Choose a Service

Back to Services

 • บัตรประชาชน / Thai National ID 20min
  Free Book Now
 • อี พาสปอร์ต / Thai E-Passport 20min
  kr350.00 Book Now
you have chosen

Specialist:
Date:
Customer:
Total Price:kr0.00

covid19@thaiembassy.no

ท่านสามารถติดต่อ และขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 จากทางสถานทูตได้ที่อีเมลล์ด้านบน

covid19@thaiembassy.no

You can contact and receive information regarding COVID-19 situation from the embassy via the email above.

เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมาย

 1. ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลล์ที่ท่านได้ใช้จองเวลาไว้
 2. ลบเวลาเก่าที่ท่านเคยจองไว้
 3. จองเวลาใหม่

หากท่านลืม หรือ ไม่ทราบรหัสผ่าน (password)

 1. คลิก “Lost your password?” ด้านล่าง
 2. ใส่อีเมลล์ที่ท่านเคยจองกับเราไว้
 3. เช็คอีเมลล์ของท่าน
 4. ทำตามขึ้นตอนเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่

ล็อกอิน

Changing your booking time

 1. Login to our system with the email you booked your hour with
 2. Delete your booking you made earlier
 3. Go back to the booking page to create a new booking

If you don't know or forgot your password

 1. Click “Lost your password?” below
 2. Fill the email you booked with us before
 3. Check your email
 4. Follow the instructions in your email 

Log in

ข้อความสำคัญ

IMPORTANT NOTE

ข้อความสำคัญ / IMPORTANT NOTE

ข้อความสำคัญ สำหรับการทำพาสปอร์ต
 
ก่อนที่ท่านจะจองเวลาทำหนังสือเดินทาง กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลด้านล่างนี้
 1. ท่านสามารถจองเวลาได้เพียง 1 คิวต่อคนเท่านั้น
 2. กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดีกับค่าธรรมเนียม
 3. กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 10 นาทีล่วงหน้า
 4. หากต้องการเปลี่ยนนัดหมาย กรุณาติดต่อที่ consular@thaiembassy.no โดยให้ระบุรายละเอียดอ้างอิงของการนัดหมายเดิม (อาทิ ชื่อ-นามสกุล/วันที่และเวลา) และแจ้งมาอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า
 5. หากท่านไม่มาภายในเวลานัด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และต้องทำนัดหมายใหม่
 6. สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ฉันขอยืนยันว่าฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นแล้ว
IMPORTANT NOTE FOR PASSPORT BOOKING
To book an appointment for Thai passport, please read and accept conditions below:
 1. One booking per person only.
 2. Please prepare the fee in cash only in the exact amount.
 3. Please arrive 10 minutes before your booking time.
 4. If you need to change your booking, please contact consular@thaiembasy.no at least 2 days before your booking.
 5. No show or show up late is considered booking canceled, and you need to re-book your new appointment.
 6. The Royal Thai Embassy reserves all the rights to change terms and conditions without announcing in advance.
 
I confirm that I have read and accepted all the important notes above.

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by