งดจองหนังสือเดินทางชั่วคราว

Passport booking service is temporarily unavailable

ขอบคุณคะ / Thank you.

การจองของคุณเสร็จเรียบร้อยคะ Your appointment has been received.

ติดต่อ / Contact: consular@thaiembassy.no

Sign Up

Already have an account? Sign In.

First Name *
Last Name *
Email *
Phone *
Message
People coming together:

Choose a Service

Back to Services

  you have chosen

  Specialist:
  Date:
  Customer:
  Total Price:kr0.00

  covid19@thaiembassy.no

  ท่านสามารถติดต่อ และขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 จากทางสถานทูตได้ที่อีเมลล์ด้านบน

  covid19@thaiembassy.no

  You can contact and receive information regarding COVID-19 situation from the embassy via the email above.

  เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมาย

  1. ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลล์ที่ท่านได้ใช้จองเวลาไว้
  2. ลบเวลาเก่าที่ท่านเคยจองไว้
  3. จองเวลาใหม่

  หากท่านลืม หรือ ไม่ทราบรหัสผ่าน (password)

  1. คลิก “Lost your password?” ด้านล่าง
  2. ใส่อีเมลล์ที่ท่านเคยจองกับเราไว้
  3. เช็คอีเมลล์ของท่าน
  4. ทำตามขึ้นตอนเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่

  ล็อกอิน

  Changing your booking time

  1. Login to our system with the email you booked your hour with
  2. Delete your booking you made earlier
  3. Go back to the booking page to create a new booking

  If you don't know or forgot your password

  1. Click “Lost your password?” below
  2. Fill the email you booked with us before
  3. Check your email
  4. Follow the instructions in your email 

  Log in

  ข้อความสำคัญ

  IMPORTANT NOTE

  ข้อความสำคัญ / IMPORTANT NOTE

  ข้อความสำคัญ สำหรับการทำพาสปอร์ต
   
  ก่อนที่ท่านจะจองเวลาทำหนังสือเดินทาง กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลด้านล่างนี้
  1. ท่านสามารถจองเวลาได้เพียง 1 คิวต่อคนเท่านั้น
  2. กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดีกับค่าธรรมเนียม
  3. กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 10 นาทีล่วงหน้า
  4. หากต้องการเปลี่ยนนัดหมาย กรุณาติดต่อที่ consular@thaiembassy.no โดยให้ระบุรายละเอียดอ้างอิงของการนัดหมายเดิม (อาทิ ชื่อ-นามสกุล/วันที่และเวลา) และแจ้งมาอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า
  5. หากท่านไม่มาภายในเวลานัด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และต้องทำนัดหมายใหม่
  6. สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
  ฉันขอยืนยันว่าฉันได้อ่านและเข้าใจข้อความสำคัญด้านบนแล้ว
  IMPORTANT NOTE FOR PASSPORT BOOKING
  To book an appointment for Thai passport, please read and accept conditions below:
  1. One booking per person only.
  2. Please prepare the fee in cash only in the exact amount.
  3. Please arrive 10 minutes before your booking time.
  4. If you need to change your booking, please contact consular@thaiembasy.no at least 2 days before your booking.
  5. No show or show up late is considered booking canceled, and you need to re-book your new appointment.
  6. The Royal Thai Embassy reserves all the rights to change terms and conditions without announcing in advance.
   
  I confirm that I have read and understood all the important notes above.