ข่าว

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและสิทธิเด็กในนอร์เวย์

สถานทูตฯ ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ จัดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับเด็กสองวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการเลี้ยงดูในวิถีที่แตกต่างของแม่ชาวไทยกับวัฒนธรรมของนอร์เวย์ การพูดคุยในครั้งนี้ มุ่งเป้าให้บรรดาผู้ปกครอง โดยเฉพาะแม่ชาวไทยมีความเข้าใจในวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบุตรแบบนอร์เวย์ ซึ่งไม่เหมือนกับวีถีของไทย ทั้งเรื่องการใช้คำพูด (ดุด่าขู่ว่ากล่าว) และการแสดงออก (ฟาดตี) จนทำให้หลาย ๆ กรณี เด็กสองวัฒนธรรมที่เติบโตและใช้ชีวิตในสังคมนอร์เวย์หลายรายกลายเป็นเด็กมีปัญหา (เครียด ซึมเศร้า) การพูดคุยในครั้งนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทและวิธีการทำงานของสำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนของนอร์เวย์ …

ข่าว

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Bergen เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนที่วัดไทย บาร์เก้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งที่เดินทางมาจากเมืองโดยรอบมารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ รวม 64 ราย ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง 62 ราย และงานด้านนิติกรณ์อีก 2 …

ข่าว

โปรดระมัดระวัง ถนนและทางเดินลื่นมากในหน้าหนาวนี้

ความผันผวนอย่างสูงของอุณหภูมิในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ถนนทั้งในเมืองหลวงและแถบอื่น ๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์ลื่นมาก จนยอดผู้บาดเจ็บจากการลื่นล้มมีจำนวนสูงผิดปกติในปีนี้ และจากสถิติห้องฉุกเฉินในกรุงออสโลตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทำการรักษาคนเดินเท้ากว่า 48 คน/วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะบาดเจ็บจากกระดูกร้าวและหักที่บริเวณข้อมือ เนื่องจากผู้บาดเจ็บพยายามยันตัวเองในขณะที่ล้มลง รองลงมา คือ กระดูกสะโพกร้าว โดยในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัย Akershus ได้ทำการผ่าตัดกระดูกสะโพกให้คนไข้ไปแล้วกว่า 94 ครั้ง …

ข่าว

งานชุมนุมกลุ่มคนไทยผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญสมาคมพยาบาลไทยในนอร์เวย์มาจัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคนไทยที่ประกอบอาชีพพยาบาลในนอร์เวย์และคู่สมรสที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนอร์เวย์รวมประมาณ 42 คน เข้าร่วม บรรยากาศของการพบปะหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเองเริ่มจากผู้ประกอบอาชีพพยาบาลผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่ากว่าจะได้เป็นพยาบาลในนอร์เวย์ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง โดยทางกลุ่มได้มีเครือข่ายของตนเองใน facebook ไว้คอยช่วยเหลือดูแล และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแก่ผู้ที่กำลังพยายามสมัครเป็นพยาบาลหรือผู้ที่สนใจ

ข่าว

การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยขั้วโลกเหนือของไทย

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องร่วมกันรับมือและร่วมกันหาทางแก้ไข ประเทศไทยเองก็ได้มีความพยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ โดยระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 9 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ดำเนินโครงการร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนของโครงการความร่วมมือในการทำวิจัยขั้วโลกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าว โดยได้นำคณะอาจารย์เดินทางไปหารือเรื่องความร่วมมือกับ UNIS ที่เมือง Longyearbyen …

ข่าว

งานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดงานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมรับการอบรมด้านกฎหมายโดยองค์กร JURK-Legal Advice for Women ของนอร์เวย์เพื่อนำความรู้ด้านกฎหมายไปเผยแพร่ต่อให้กับสตรีไทยในนอร์เวย์ทั่วประเทศ สมาคมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย สมาคมไทย-นอร์เวย์ เมืองฮอร์ดาแลนด์ สมาคมไทยจากเมืองเชอร์ดอล เขตทรินเดลัทเหนือ สมาคมสตรีไทยออสโล สมาคมไทยฟอร์เรนนิ่ง …

ข่าว

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. (พิธีบำเพ็ญกุศล) และเวลา 16.30 น. (พิธีถวายดอกไม้จันทน์) …

ข่าว

พีธีมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ วัดไทยในนอร์เวย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ ที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งมาลงทะเบียนในช่วงวันที่ 21-30 กันยายน 2560 เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60 เวลา 13.00 น. ณ วัดไทยนอร์เวย์ …

ข่าว

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดไทยนอร์เวย์

สถานเอกอักราชทูตไทยขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดไทยนอร์เวย์ ( Trondheimsvegen 582, 2016 Frogner) การซักซ้อมและเตรียมงานสำหรับพีิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม ณ วัดไทยนอร์เวย์ เวลา 13.00 …

ข่าว

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยราชอาณาจักรนอร์เวย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

ข่าว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เรื่อง วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอแจ้งกำหนดปิดทำการในวันหยุดราชการ

ข่าว

หยุดซื้อ หยุดขาย ของปลอม

หยุดซื้อ หยุดขาย ของปลอม ร่วมใจกันหยุดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สถานเอกอักราชทูตไทยในกรุงออสโล ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ในการหยุดซื้อ