การกลับประเทศไทย (COVID-19)

การเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเที่ยวบิน EVA Air จากกรุง Amsterdam (มีโควตากักตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวบินวันที่ 16 มกราคม 2564)

EVA-AIR-B777-300ER_foto_blog

สายการบิน EVA เปิดรับจองบัตรโดยสารในเส้นทางกรุงอัมเสตอร์ดัม- กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2564 (บัตรโดยสารขาเดียว) โดยผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางโดยเที่ยวบินดังกล่าวสามารถเข้ารับการกักตัวในโรงแรมที่เป็น Alternative State Quarantines (ASQ) หรือในที่ที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine: SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ (มีจำนวนจำกัด)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอบโควตากักตัวในที่ของรัฐและสำรองที่นั่งโดยตรงกับสำนักงานสายการบิน EVA กรุงอัมสเตอร์ดัม ทาง email : salesams@evaair.com หรือ โทร +31 (0) 20 5759184 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by