การเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเที่ยวบิน EVA Air จากกรุง Amsterdam (มีโควตากักตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวบินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 บัตรโดยสารขาเดียว)

EVA-AIR-B777-300ER_foto_blog

สายการบิน EVA เปิดรับจองบัตรโดยสารในเส้นทางกรุงอัมสเตอร์ดัม-กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 (บัตรโดยสารขาเดียว)

ผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางโดยเที่ยวบินดังกล่าวสามารถเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine: SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มีจำนวนจำกัด) โดยสามารถติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอบโควตากักตัวในที่ของรัฐและสำรองที่นั่งโดยตรงกับสำนักงานสายการบิน EVA กรุงอัมสเตอร์ดัม ทาง email: Salesams@evaair.com หรือ โทร +31 (0) 20 5759184 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. 

นอกจากใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผู้โดยสารชาวไทยที่ทำการ transit ที่เนเธอร์แลนด์ จะต้องมีผลตรวจโควิดที่เป็นลบ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางด้วย ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกท่านตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านเนเธอร์แลนด์ ในลิงก์ https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/negative-test-result-and-declaration/travellers-inside-eu-schengen-countries ก่อนการเดินทาง

MAIN MENU

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.