การกลับประเทศไทย (COVID-19)

การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินของสายการบิน Thai Airways จากกรุง Copenhagen ประเทศ Denmark ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

AD-Gineric-Landing-01

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สำหรับพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ผ่านทางกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยเที่ยวบิน TG 951 ของสายการบินไทย (เฉพาะเที่ยวบินในวันอาทิตย์) ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 สามารถขอเข้ารับการกักตัวในที่ที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine: SQ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการกักตัวแบบ SQ ที่เว็บไซต์ thaiairways.dk หัวข้อ “Thailand Homecoming”

หมายเหตุ:  โควตากักตัวใน SQ ของแต่ละเที่ยวบินมี 30 ที่ ซึ่งผู้ลงทะเบียนก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน

  1. รอการติดต่อกลับจากการบินไทยทางอีเมล และซื้อตั๋วเครื่องบินโดยตรงกับการบินไทย
  2. เมื่อได้รับบัตรโดยสารเครื่องบิน (e-ticket) และเอกสารยืนยันสิทธิกักตัวใน SQ จากการบินไทยแล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ทางระบบออนไลน์ https://coethailand.mfa.go.th/ และมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
  3. ก่อนการเดินทาง ขอแนะนำให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศเดนมาร์กในขณะนั้น
    จากลิงก์ https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/entry-rules

ซึ่งท่านอาจจำเป็นต้องมีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ในการเดินทางผ่านประเทศเดนมาร์กกลับประเทศไทย

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by