การกลับประเทศไทย (COVID-19)

การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินของสายการบิน Thai Airways จากกรุง Copenhagen ประเทศ Denmark ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

AD-Gineric-Landing-01

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สำหรับพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ผ่านทางกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยเที่ยวบิน TG 951 ของสายการบินไทย (เฉพาะเที่ยวบินในวันอาทิตย์)

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม-มิถุนายน 2564 สามารถขอเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine: SQ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (โควตากักตัวใน SQ เที่ยวบินละ 50 คน เท่านั้น) โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการกักตัวแบบ SQ ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelxaZRGg4F5VKedWZa5_JnjQ7rRpuF-GYNiODfEH2Ipug6uw/viewform

หมายเหตุ: โควตากักตัวใน SQ ของแต่ละเที่ยวบินมี 50 ที่ ซึ่งผู้ลงทะเบียนก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน

2. รอการติดต่อกลับจากการบินไทยทางอีเมลภายใน 48 ชั่วโมง (หากเป็นช่วงวันหยุดราชการ ท่านจะได้รับการติดต่อในวันทำการถัดไป) เพื่อยืนยันการเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่กักตัวตามที่รัฐจัดให้ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และผู้โดยสารจะต้องทำการซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์การบินไทยภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ SQ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางกับการบินไทยได้ที่ repat@thaiairways.dk หรือ โทร +4533750120 ( เวลาทำการ 09:00-14:00 )

3. เมื่อได้รับบัตรโดยสารเครื่องบิน (e-ticket) และเอกสารยืนยันสิทธิกักตัวใน SQ จากการบินไทยแล้วจึง ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ทางระบบออนไลน์ https://coethailand.mfa.go.th/ และมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทาง

4. โดยที่ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์ ส่งผลให้ท่านที่จะเดินทางกลับประเทศไทยผ่านประเทศเดนมาร์กจำเป็นต้องมีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามมาตรการเดินทางของทางการเดนมาร์กด้วย ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศเดนมาร์ก จากลิงก์ https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/entry-rules ก่อนการเดินทาง

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by