การกลับประเทศไทย (COVID-19)

การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินของสายการบิน Thai Airways และสายการบิน Lufthansa จากนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ในเดือนมิถุนายน 2564

csm_LH_BOEING_777_9_2_acbbb5006b

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สำหรับ 
พี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินของสายการบินไทย และสายการบินลุฟท์ฮันซ่า จากนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยชาวไทยที่เดินทางโดยเที่ยวบินดังต่อไปนี้ สามารถขอเข้ารับการกักตัวในที่ที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine: SQ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (มีจำนวนจำกัด)

สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 921 ออกเดินทาง วันศุกร์ที่ 4 (มีโควตากักตัวใน SQ เที่ยวบินละ 150 คน เท่านั้น) และวันอาทิตย์ที่ 13  มิถุนายน 2564 (มีโควตากักตัวใน SQ เที่ยวบินละ 100 คน เท่านั้น)

สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 722 วันพุธที่ 2 และ 9 มิถุนายน 2564 ( มีโควตากักตัวใน SQ เที่ยวละ 100 คน เท่านั้น)

สำหรับพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ที่สนใจเดินทางโดยเที่ยวบินข้างต้น ขอความกรุณาดำเนินการตามขั้นตอนในรูป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเที่ยวบินและจำนวนโควตา กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสายการบิน เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลที่ชัดเจน

อนึ่ง ผู้ที่จะเดินทางโดยเที่ยวบินดังกล่าวจะต้องจัดหาเที่ยวบินด้วยตนเองเพื่อเดินทางไปขึ้นเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ต  และจะต้องขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ทางระบบออนไลน์ https://coethailand.mfa.go.th/  รวมทั้งใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by