ข้อมูลการจัดซ์้อจัดจ้างของเอกอักราชทูตไทย ญ กรุงออสโลสามารถดูได้ที่หน้านี้ เร็ว ๆ นี้