การขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ด้วยระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ชาวไทยและชาวต่างชาติในนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) โดยการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยังคงทำการออก COE ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ส่งคำร้องทาง Email covid19@thaiembassy.no (สำหรับชาวไทย) และ visa@thaiembassy.no (สำหรับชาวต่างชาติ) ก่อนเวลา 00.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เมนูหลัก

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.